sk. B (osobní automobil)

 1. motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, s největší povolenou hmotnost do 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče,

  ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo

  a) o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

  b) o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo

 2. vozidla zařazená do skupiny A1 s automatickou převodovkou 
 3. vozidla zařazená do skupiny B1, tedy i tříkolová vozidla zařazená do skupiny A1

Rozsah výuky a výcviku

Teorie

5 hodin: výuka předpisů o provozu vozidel

1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla

3 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

1 hodina: výuku zdravotnické přípravy

1 hodina: opakování a přezkoušení

 

Praxe

28 hodin: výcvik v řízení vozidla

2 hodiny: výcvik praktické údržby

4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výcvikové vozidlo - Škoda Fabia III, Škoda Rapid

Škoda Fabia III                             Škoda Rapid

 

Závěrečná zkouška

 1. Test z pravidel provozu (test na PC)
 2. Praktická jízda v provozu (30 minut)

Žadatel musí podle zákona splnit postupně obě části zkoušky v uvedeném pořadí. Pokud u první části zkoušky neuspěje, nemůže pokračovat dál, dokud při dalším opravném termínu zkoušku nesplní.