Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.

Po dosažení 12 bodů musíte absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti za účelem vrácení řidičského oprávnění vždy.

Rozsah přezkoušení je stejný jako závěrečná zkouška v autoškole:

  1. test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci

  2. praktická jízda (na vozidle každé skupiny o kterou žádáte)

Teoretický ani praktický výcvik absolvovat nemusíte, postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení doporučujeme a nabízíme u každé skupiny alespoň jednu cvičnou jízdu.
POZOR!

Máte možnost pouze jedné opravné zkoušky. Pokud některou část zkoušky neuděláte ani napodruhé, musíte před dalším pokusem zkoušky z daného předmětu absolvovat nový výcvik v autoškole.

Dále musíte absolvovat dopravně psychologické vyšetření.
Kontakt: Eva Emingerová 723 031 108