Kurz skupiny A

1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,

2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW,

3. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a A2,

4. čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.

 

Rozsah minimálního povinného výcviku:

Teorie

4 vyuč. hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel

1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla

2 vyuč. hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

1 vyuč. hodina: výuku zdravotnické přípravy

1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení

Praxe (minimální povinný výcvik)

13 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla

1 vyuč. hodina: výcvik praktické údržby

4 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Výcvikové vozidlo - Yamaha MT 07

 

Závěrečná zkouška

  1. zkouška z pravidel provozu (test na PC)
  2. Praktická jízda na cvičišti (zkouška z ovládání motocyklu)
  3. Praktická jízda v provozu (samostatná jízda v provozu s doprovodem vozidla s komisařem)

Žadatel musí podle zákona splnit postupně všechny části zkoušky v uvedeném pořadí. Pokud u některé zkoušky neuspěje, nemůže pokračovat dál, dokud při dalším opravném termínu zkoušku nesplní.