Kurz skupiny A2

1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem,

2. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1

Rozsah minimálního povinného výcviku:

Teorie

4 vyuč. hodiny: výuka předpisů o provozu vozidel

1 vyuč. hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla

2 vyuč. hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy

1 vyuč. hodina: výuku zdravotnické přípravy

1 vyuč. hodina: opakování a přezkoušení

Praxe (minimální povinný výcvik)

13 vyuč. hodin: výcvik v řízení vozidla

1 vyuč. hodina: výcvik praktické údržby

4 vyuč. hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Výcvikové vozidlo - Honda CBF 500

Hond CBF 125

 

Závěrečná zkouška

  1. zkouška z pravidel provozu (test na PC)
  2. Praktická jízda na cvičišti (zkouška z ovládání motocyklu)
  3. Praktická jízda v provozu (samostatná jízda v provozu s doprovodem vozidla s komisařem)

Žadatel musí podle zákona splnit postupně všechny části zkoušky v uvedeném pořadí. Pokud u některé zkoušky neuspěje, nemůže pokračovat dál, dokud při dalším opravném termínu zkoušku nesplní.